รหัส

รหัส 001.คอร์สเรียนทั้งหมด (NORMAL+ ADVANCE ADMISSION)

คอร์สเรียน

สมัครคอร์สเรียนทั้งหมด

ข้อมูล

สมัครเรียนคอร์สเรียนทั้งหมด --** รองรับการขยายวีดีโอเต็มจอ, ดูได้บน smart phone และ tablet**คอร์สนี้คือคอร์สรวม NORMAL ADMISSION ซึ่งเป็นการติวเนื้อหา ม.ปลายทั้งหมด + ADVANCE ADMISSION ซึ่งเป็นตะลุยโจทย์

ความยาววีดีโอรวมทั้งหมดประมาณ 360 ช.ม
ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
ราคา : 4,000 บาท

-----------------------------------

1) คอร์ส NORMAL-ADMISSION COURSE (รหัส 002)

ความยาววีดีโอรวมทั้งหมดประมาณ 160 ช.ม
ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 8 เดือน
ราคา : 2,000 บาท

คอร์สนี้จะเน้นความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำข้อสอบ ADMISSION ซึ่งค่อนข้างยากในปัจจุบัน สังเกตได้จากคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ทั่วประเทศที่น้องๆ ส่วนมากทำได้ประมาณ 20%-30% ซึ่งพี่อุ๋ยได้เข้าร่วมสอบกับน้องๆทุกครั้งตั้งแต่ปี 53 เป็นต้นมาและได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ทำให้รู้ว่าความรู้ที่น้องๆควรต้องใช้ในการสอบต้องมีอะไรบ้าง
ซึ่งคอร์สนี้จะขยายเวลาของแต่ละบทให้มากขึ้นประมาณสองเท่าเพื่อสอนเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้เพื่อทำคะแนนสอบให้ได้เกิน 40% ขึ้นไป
โดยแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้น้องๆไปทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
คอร์ส NORMAL ADMISSION จึงเหมาะต่อน้องๆที่เรียนคอร์ส PRE-ADMISSION มาแล้วเพราะจะทำให้มีความรู้พื้นฐานติดตัวมาและเรียนคอร์สนี้ได้เข้าใจมากขึ้น
ซึ่งคอร์สนี้จะต้องใช้เวลาเรียนแต่ละบทมากกว่าเดิมเพราะเน้นเก็บรายละเอียดทั้งหมดและโจทย์หลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้น้องๆมีทักษะและความรู้ครบถ้วนในการสอบ ADMISSION
อย่างสมบูรณ์

เนื้อหาคอร์สนี้จะประกอบไปด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์ดังนี้
1.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เซต
2.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ตรรกศาสตร์
3.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-จำนวนจริง
4.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ฟังก์ชั่น
5.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เรขาคณิตวิเคราะห์
6.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เมทริกซ์
7.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ฟังก์ชั่นเอ็กซโปเนนเชียลและล็อกการิทึม
8.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ตรีโกณมิติ
9.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เวกเตอร์
10.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-จํานวนเชิงซ้อน
11.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ความน่าจะเป็น
12.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ลําดับและอนุกรม
13.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-แคลคูลัส
14.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-สถิติเบื้องต้น
15.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-กำหนดการเชิงเส้น
16.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
17.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-โดเมนและเรนจ์

...............................................

2) คอร์ส ADVANCE-ADMISSION COURSE (รหัส 004)

ความยาววีดีโอรวมทั้งหมดประมาณ 200 ช.ม
ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 8 เดือน
ราคา : 2,500 บาท

คอร์สนี้เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ที่เน้นการทำข้อสอบให้หลากหลาย โดยจะมีโจทย์ทั้งแบบคละบท แบบยากถึงยากมาก ซึ่งโดยส่วนมากน้องๆชอบที่จะทำผิดแบบโดยไม่รู้ตัวคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจคำตอบหรือเงื่อนไขของสูตรแต่ละสูตรที่ส่วนมากใช้โดยไม่ระวัง คอร์สนี้ยังแบ่งออกเป็น ตะลุยโจทย์คละบทแบบยากและตะลุยโจทย์แบบแยก พ.ศ. ซึ่งมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำกว่าพันข้อ ถือเป็นคลังข้อสอบที่มีข้อสอบหลากหลายแบบเต็มอิ่มไปเลยครับ

คอร์ส ADVANCE จึงเหมาะกับน้องๆที่สนใจจะฝึกเรียนรู้การทำโจทย์หลากหลายหลังจากได้เรียนคอร์ส ADMISSION หรือคอร์ส Intensive เตรียมสอบแพทย์มาแล้ว เพื่อให้รอบคอบและระวังเวลาสอบอย่างสมบูรณ์แบบ

เนื้อหาคอร์สนี้หลักๆจะประกอบไปด้วยตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ดังนี้

1. ตะลุยโจทย์ข้อยาก จำนวน 6 ชุด
2. ตะลุยโจทย์ตามพ.ศ ( PAT1 และ Entrance ย้อนหลัง)
- ตะลุยโจทย์ 2543 ตุลาคม
- ตะลุยโจทย์ 2546 ตุลาคม
- ตะลุยโจทย์ 2546 มีนาคม
- ตะลุยโจทย์ 2547 มีนาคม
- ตะลุยโจทย์ 2553 กรกฏาคม
- ตะลุยโจทย์ 2553 ตุลาคม
- ตะลุยโจทย์ 2553 มีนาคม
- ตะลุยโจทย์ 2554 ธันวาคม
- ตะลุยโจทย์ 2554 มีนาคม
- ตะลุยโจทย์ 2555 ตุลาคม
- ตะลุยโจทย์ 2556 มีนาคม
- ตะลุยโจทย์ 2557 มีนาคม
- ตะลุยโจทย์ 2557 เมษายน
3. ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ ย้อนหลัง
- ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2555
- ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2556
- ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2558


ถูกกว่า - ส่วนลด 500 บาท และเพิ่มเวลาเรียนเป็น 12 เดือน

ราคา : 4,000 บาทคอร์สเรียน

   สมัครคอร์สเรียนทั้งหมด

ราคา

   4,000 บาท
รหัส   รหัส 001.คอร์สเรียนทั้งหมด (NORMAL+ ADVANCE ADMISSION)
User Name *
Pass Word : *
ชื่อ - สกุล : *
เพศ ชาย หญิง
อีเมล *
โทรศัพท์ เช่น 08-399-xxxxx
คณะที่สนใจ เช่น คณะแพทยศาสตร์
รู้จักเว็บไซต์จาก เช่น youtube
วันเวลาที่โอน เวลา โมง นาที
โรงเรียน
ที่อยู่ติดต่อ
อำเภอ เช่น คลองเตย
จังหวัด เช่น กรุงเทพ
 
 
  ตราจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล