☰ เมนู

ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ กวาดรางวัล J-MAT Award ครั้งที่ 28


คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ กวาดรางวัล J-MAT Award ครั้งที่ 28
ผลการแข่งขันในรอบสุดท้าย
ตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายมาจาก 3 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ได้แก่ มธ. 1 ทีม, มศว. 2 ทีม และ จุฬาฯ อีก 4 ทีม และเจ้าของรางวัลชนะเลิศเลิศก็คือ นิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ส่วนผลประกาศรางวัลอันดับอื่นๆ มี ดังนี้
โดยโจทย์คิดแผนการตลาด ในการแข่งขัน J-MAT AWARD ครั้งที่ 28 ก็คือ “ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ” โดยการแข่งขันนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจะต้องเป็น นิสิต-นักศึกษา ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 3 -4 และต้องเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในไทยด้วย ทีมหนึ่งจะมีสมาชิกได้ตั้งแต่ 3-10 คน และไม่จำกัดคณะสาขา ของผู้สมัคร

ซึ่งในการแข่งขันครั้งที่ 28 นี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 323 ทีม จากมหาวิทยาลัย 32 แห่งทั่วประเทศ และในการแข่งขันรอบสุดท้าย หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกมาจากสามร้อยกว่าทีม จนเหลือเพียงแค่ รอบ 7 ทีมที่ได้เข้าไปแข่งในรอบไฟนอล ในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ และตอบคำถามด้วยภาษาอังกฤษ

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 – ทีม อื้อหืมหนึบหนับ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ทีม Chew Chill Crew จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย – ทีม Chewy Chewa จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย – ทีม XOXO จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชมเชย – ทีม Chewdren จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชมเชย – ทีม Chewing Chill จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลพิเศษ The Best Idea – ทีม Chew Chill Crew จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา : chula.ac.th , J-MAT
20 พ.ค. 2562 05:40:59