Blog และ ข่าวสาร

Blog ฟิสิกส์ และ ความถนัดทางวิศวฯ

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

Blog ฟิสิกส์ออนไลน์ : เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5 ( เทอม 1 )

บทที่ 1 การเคลื่อนที่ 2 มิติ โปรเจคไตล์ วงกลม การหมุน


1.การเคลื่อนที่บนระนาบ
2.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
3.การเคลื่อนที่แบบวงกลม
เอกสาร การเคลื่อนที่ 2 มิติ โปรเจคไตล์ ...

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค


1.ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
2.ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการเคลื่อนที่แบบวงกลม
3.การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง
4.ลูกตุ้มอย่างง่าย
5.พลังงานของซิมเปิลฮาร์มอนิก
เอกสาร การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ...

บทที่ 3 สมบัติเชิงกลของสาร


1.สมบัติเชิงกลของของแข็ง
2.สมบัติเชิงกลของของเหลว
เอกสาร สมบัติเชิงกลของสาร ...

บทที่ 4 ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์


1.กฏข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์
2.ก๊าซในอุดมคติ
3.ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ
4.กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
5.ความดัน อุณหภูมิของก๊าซ
6.ระยะทางเฉลี่ย
7.ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค

เอกสาร ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์ ...

ม.4 ( เทอม 1 ) ม.4 ( เทอม 2 ) ม.5 ( เทอม 1 ) ม.5 ( เทอม 2 ) ม.6 ( เทอม 1 ) ม.6 ( เทอม 2 )
1 2 3 4 5 6

Blog ฟิสิกส์ และ ความถนัดทางวิศวฯ