Blog และ ข่าวสาร

Blog คณิตออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

11) พื้นฐานเซต (Intro to Set)

A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B; เพาเวอร์เซต หรือ เซตกำลัง (Power set); แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler's Diagram); ยูเนียน (Union)

Read more

12) ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 (Mathematical Logic )

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น. 1.1 ประพจน์ ( Preprosition หรือ Statements ). ประพจน์ คือ ประโยคหรือข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่ง....

Read more

12) จำนวนจริง (Real number)

13) 1. ระบบจำนวนจริง (Real Number System) 2. ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ (Imaginary Number System) ..

Read more

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)

14) ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ ทฤษฎีบทหลักมูลทางเลขคณิต เลขคู่และเลขคี่ ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และเศษเหลือ ขั้นตอนการหา ...

Read more

15) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

คู่อันดับ (Order Pair) เป็นการจับคู่สิ่งของโดยถือลำดับเป็นสำคัญ เช่น คู่อันดับ a, b จะเขียนแทนด้วย (a, b) เรียก a ว่าเป็นสมาชิกตัวหน้า และเรียก b ว่าเป็นสมาชิกตัวหลัง...

Read more

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)

16) เรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่กล่าวถึงจุดบนระนาบ เรขาคณิตวิเคราะห์จึงแบ่งได้ดังนี้ 1. ระบบพิกัดฉาก ประกอบด้วยเส้นตรง สองเส้นเส้นหนึ่งอยู่ในแนวนอน เรียกว่า แกน x ...

Read more
1 2