Blog และ ข่าวสาร

Blog ฟิสิกส์ และ ความถนัดทางวิศวฯ

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

Blog ฟิสิกส์ออนไลน์ : เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5 ( เทอม 2 )

บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต


1.กฎของคูลอมบ์
2.สนามไฟฟ้า
เอกสาร ไฟฟ้าสถิต ...

บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแส


1.การนำไฟฟ้าตัวนำ
2.กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
3.กฎของโอห์ม
4.ความต้านทานและสภาพต้านทาน
เอกสาร ไฟฟ้ากระแส...

บทที่ 3 ไฟฟ้าแม่เหล็ก


1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
2.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
3.แรงที่กระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
4.แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า
5.กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
6.หม้อแปลงทางไฟฟ้า
เอกสาร ไฟฟ้าแม่เหล็ก ...

ม.4 ( เทอม 1 ) ม.4 ( เทอม 2 ) ม.5 ( เทอม 1 ) ม.5 ( เทอม 2 ) ม.6 ( เทอม 1 ) ม.6 ( เทอม 2 )
1 2 3 4 5 6

Blog ฟิสิกส์ และ ความถนัดทางวิศวฯ